Akcie

Žiadne akciové produkty

Výrobcovia

Reklama

Odber noviniek

Spoločnosť Kontura Slovakia štandardne poskytuje na dodané zariadenie záruku v dĺžke trvania  24 mesiacov. Počas tejto záruky bezplatne odstráni všetky závady a poškodenia spôsobené výrobnou vadou konštrukcie alebo materiálu.

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu a musí byť uplatnená do konca záručnej doby. Nedodržaním reklamačnej doby zaniká právo na  uplatnenie reklamácie. Súčasne s uplatnením práva na záručnú opravu je nevyhnutné k reklamovanému zariadeniu pripojiť originál záručného listu s uvedeným výrobným číslom.

Záručná doba začne plynúť od prevzatia zariadenia kupujúcim. Doba záruky sa predlžuje o odbu, v ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene zariadenia alebo príslušenstva, na ktoré bola poskytnutá záruka, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia novej veci.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené :

 

 

Reklamácie a záručný servis

 Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou s logom Kontura Slovakia. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť a vy zároveň vyplňte na našej stránke reklamačný formulár. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 1 dňa od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplňte reklamačný formulár a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar zašlite ako balík na našu adresu a nezabudnite ho poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

Kontura Slovakia s.r.o.

Vietnamská 3

821 04 Bratislava

 


Úvodná stránkaÚvodná stránka


© 2010 Kontura Slovakia s.r.o.